INC_019

INC.019

ANHREFN

THE DAVE GOODMAN SESSIONS

LP - 05/91

TRACKLIST:

A1.MOLLY MELYS A2.RHEDEG I PARIS A3.ADDYSG DDENIADOL? A4.DUW Y DYN EIRA A5.SWINGS A ROWNDABOWTS A6.YR ABERTH A7.MOLLY MELYS --- B1.CHWARAE SOLDIWRS B2.Y FFORDD YMLAEN B3.MYNNU DALL B4.GWLAD Y RHYDD B5.YN GYFFREDINOL B6.PRESANTAU

You can find further material by ANHREFN on these INCOGNITO-releases: INC.001 - VA * FLOPS OF THE POPS, LP INC.010 - ANHREFN * LIVE, LP INC.063 - ANHREFN * 333 x UP & DOWN, 7"